Over ons

Een idee vanuit het het “goede” en het “groene”

Stichting Recyclebox is ontstaan door de groeiende behoefte bij bedrijven om overtollige ICT apparatuur en mobiele telefoons, eenvoudig, discreet en circulair te verwerken. Waar de afvoer van ICT apparatuur voor veel bedrijven een kostenpost is, biedt Recyclebox de mogelijkheid om restwaarde te creëren en te doneren aan een goed doel naar keuze. 

Circulair en duurzaam

Recyclebox neemt ICT apparatuur van bedrijven over, maar zorgt er ook voor dat de apparatuur op veilige en duurzame manier wordt verwerkt en afgevoerd.
De apparatuur wordt uitgebreid gecontroleerd, getest en gerepareerd en krijgt daardoor een tweede leven. 

Datavernietiging steeds belangrijker

De bescherming van bedrijfsgegevens is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Vertrouwelijke bedrijfsgegevens moeten discreet en betrouwbaar worden vernietigd. Recyclebox biedt 100% veilige, gecertificeerde datavernietiging. U ontvangt een certificaat en eindrapportage als bewijs van succesvolle vernietiging. Hiermee voldoet u aan de bewijsplicht die de AVG u oplegt.

Ontzorging van de ICT afdeling

De afvoer van overtollige ICT apparatuur is voor bedrijven vaak een kostenpost. Daarnaast hebben medewerkers van een ICT afdeling over het algemeen een hoog kennisniveau en zijn ICT taken vooral gericht op hoogwaardige beheerstaken en ontwikkeling van de informatievoorziening. Recyclebox ontzorgt daarom bedrijven in de afvoer van werkplekken en ICT apparatuur, zodat uw personeel zich met de belangrijkste kerntaken bezig kan houden. Van transport en verwerking tot en met de update van uw CMDB en eindrapportage, alles wordt voor u geregeld. 

Donatieprogramma

Sociaal en duurzaam ondernemen vinden wij noodzakelijk in een tijd van toenemende klimaat- en milieuproblemen en een toename van groepen kwetsbare mensen die door gezondheidsproblemen steeds moeilijker kunnen deelnemen aan onze samenleving. Met de restwaardes van ICT apparatuur kunnen diverse goede doelen worden gesteund waardoor u een bijdrage kan leveren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Recyclebox biedt een leer/werkplek en zorgt ervoor dat studenten en volwassenen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, weer deel kunnen nemen in een passend studie- of arbeidsproces. Voor uw organisatie levert een samenwerking met Recyclebox, een bijdrage aan uw MVO strategie en het milieuvriendelijke en maatschappelijke imago van uw organisatie.