Donatie programma

Waarom deelnemen?

Vaak is overtollige of afgeschreven ICT apparatuur technisch nog herbruikbaar. Na reparatie kunnen bijvoorbeeld mobiele telefoons, PC’s en laptops, opnieuw in de maatschappij worden gebruikt. Ook worden materialen niet vernietigd, maar milieuvriendelijk afgevoerd.  Na recycling worden kunststoffen en metalen opnieuw ingezet in fabricageprocessen. Recyclebox doet dit in samenwerking met Stichting Mind Up, zodat mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt op eigen tempo en manier toe kunnen werken aan hun herstel. Met de donatie van de restwaarde kan uw organisatie een goed doel naar keuze steunen.

  • Apparatuur doneren

    Via onderstaand formulier kunt u de donatie van ICT apparatuur opgeven. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier zo compleet mogelijk in te vullen, zodat wij goed voorbereid het verdere proces met u kunnen bespreken.

  • ICT apparatuur

  • Gecertificeerde Datavernietiging

  • Donatieprogramma