Recyclebox en Mind Up versterken elkaar !

MindUp is een maatschappelijke organisatie die mensen begeleidt met een psychiatrische stoornis, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. Met begeleid werken is het meedoen aan activiteiten voor de cliënten een eerste stap naar herstel.

Recyclebox en Mind Up zijn zeer tevreden over de samenwerking:

“Wij zijn heel blij dat de clienten van Mind Up ons kunnen ondersteunen bij de ontmanteling van ICT apparatuur en het geeft ook veel voldoening dat we met onze activiteiten mensen kunnen helpen met een zinvolle dagbesteding” aldus Thea de Vries van Recyclebox.

Kees Delgrosso van Mind Up is ook zeer content met de samenwerking:
“Onze clienten vinden het werk leuk en ze kunnen het in hun eigen tempo doen.
Het voldoet ons goed, onze clienten leren ervan en daarom gaan we kijken of we de samenwerking kunnen uitbreiden”

Zo helpen wij u, onze medemens en het milieu. Voor het “groene” en het “goede”.