Hanzehogeschool Groningen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld worden door ons ondersteund. Wij zijn erg tevreden dat wij door het recyclen via Recycle-box goede doelen kunnen steunen.